artifact

Finansiering

Eggfrys og IVF-behandling er begge kostbare og uforutsigbare prosesser å stå i. I Frøya Life har vi gjort det enkelt og trygt, ved å ha en pris som dekker alt.

Forutsigbar finansiering

Uvissheten knyttet til kostnadene ved eggfrys og IVF-løp skaper usikkerhet hos mange. Gjennom våre fertilitetsprogrammer ønsker vi å tilby en trygg ramme og stabile økonomiske forutsetninger for din fertiltietsbehandling.

Faktorer som gjør det vanskelig å få full oversikt, er at du ikke vet hvor mange forsøk du vil trenge, og at mengden med medikamenter er personavhengig og vil variere. Derfor har vi inkludert opptil flere behandlinger og “fast pris” på medikamenter i våre behandlingstilbud, slik at du får én ting mindre å bekymre deg for.

To prismodeller

Våre prispakker er satt sammen med det formål om å gi deg høyest sannsynlighet for en vellykket graviditet innenfor én prisramme. For deg som ønsker å holde kostnadene nede og kun gjøre et forsøk, så tilbyr vi også enkelt behandlinger.

På de ulike behandlingsidene får du en enkel oversikt over hva som er inkludert i prisen. Du vet nøyaktig hva den totale kostnaden blir, og det eneste som kommer i tillegg er dine egne reisekostnader.

Finansieringsstøtte

Trenger du finansieringsstøtte, kan vår samarbeidspartner Svea Finans hjelpe deg. Du kan søke alene, eller med en medsøker - en partner, familie eller venn. Les mer og søk om finansiering hos Svea Finans.

Hvordan kan vi tilby én fast pris?

Prismodellen vår baserer seg på delingsøkonomi, hvor alle medlemmer i Frøya Life bidrar med å dele den økonomiske byrden - og gi hverandre større fleksibilitet og trygghet i fertilitetsbehandlingen.

Mer om delingsøkonomi

Hvilke kostnader dekker staten?

Staten dekker enkelte kostnader knyttet til ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling i Norge. For å få utgiftene dekket fra Helfo må du oppfylle vilkårene til bioteknologiloven, men det er fortsatt en egenandel som du må dekke selv.

Bør jeg velge enkeltbehandling eller en pakke?

Hvor mange forsøk du vil ha behov for vil variere, men statistisk tar det ett til tre forsøk for å hente ut nok egg, samt gjennomføring av IVF-behandling. Du kan velge å kjøpe én og én behandling, men da kan vi ikke garantere en prisramme for behandlingen, siden det er uvisst hvor mange forsøk du vil ha behov for totalt.

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...