artifact
Frøya Logo

Ett program, én pris

Eggfrysing og IVF-behandling er begge kostbare prosesser, og uvissheten knyttet til kostnadene som vil komme gjennom et løp av IVF-behandlinger skaper usikkerhet hos mange. Gjennom fertilitetprogrammet ønsker Frøya å kunne tilby en trygg ramme og stabile økonomiske forutsetninger for denne prosessen. 

Alle som går inn i programmet betaler den samme, faste prisen, og den dekker hele løpet. Noen vil trenge flere IVF-behandlinger enn andre, og mange vil klare å få barn på egenhånd. Hvem som faller inn i hver kategori er det umulig å si i forkant. 

Fertilitetsprogrammet betales i sin helhet ved inngåelse av en avtale med Frøya, men gjennom vår samarbeidspartner i Svea Finans kan du velge det finansieringsalternativer som passer deg best. 

artifact
artifact
Vennligst vent. Henter din handlekurv...