artifact
Frøya Logo

Fertilitetsprogrammet

Fertilitetsprogrammet fra Frøya har som mål å gi kvinner større mulighet til å bestemme når de ønsker å få barn. Ved å fryse ned egg i yngre alder, sikrer du høyere kvalitet på eggene dine - også i fremtiden. 

3 av 10 norske kvinner i 20-årene sier til Norstat at de kunne tenke seg å fryse ned egne egg. Nedfrysning og IVF-behandling er dyrt, og når du er i 20-årene er det umulig å forutse om du vil ha behov for IVF-behandling i fremtiden eller ikke. Dette fører trolig til at mange færre enn 3 av 10 velger å fryse ned egg, selv om ønsket om å sikre muligheten for barn senere i livet er stor. 

Som medlem i Frøyas fertilitetsprogram vil du få større biologisk frihet - uten uavklarte kostnader. Ved å ha egne egg fra en mer fertil alder nedfryst, øker sannsynligheten for at du vil lykkes med IVF-behandling senere. Programmet består av seks steg som er laget for å gi deg trygghet og forutsigbarhet, dersom du skulle trenge fertilitetsbehandling i fremtiden.

Frøya Fertilitetsprogram i 6 steg

Steg 1:Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen. Undersøkelsen gjøres i forkant av kontraktsinngåelse, og er kostnadsfri.

Fertilitetssjekken gjøres for å sikre at alle som går inn i programmet har de nødvendige biologiske forutsetningene som skal til for å kunne bli gravid. I snitt er det over 90% sannsynlighet for at du vil være kvalifisert for programmet.

Først når den medisinske evalueringen kvalifiserer deg, inngås en kontrakt mellom deg og Frøya Life, og du fortsetter til neste steg i programmet.

Steg 2:Hormonbehandling

Før egguttaket, stimuleres eggstokkene med hormoner for å modne flest mulig egg. Behandlingen starter første syklus-dag, og varer ca 10 dager. Hormonene tar du enkelt selv med et lite sprøytestikk like under navlen. De fleste merker ingenting av hormonene, men noen kvinner opplever ubehag tilsvarende pms. 

Steg 3:Egguttak

Eggløsningen settes i gang når eggene har ønsket størrelse. Omtrent 36 timer senere gjøres egguttaket. Det benyttes lokalbedøvelse og selve uttaket tar ca 15 minutter. Målet er å få fryst ned minst 15 egg.

Dersom første egguttak gir for få egg, er inntil 3 hormonbehandlinger og egguttak inkludert i Frøya programmet.

Steg 4:Nedfrysning av egg og lagring

Eggene fryses ned umiddelbart og lagres. Fryseteknikken heter vitrifisering, og eggene lagres i flytende nitrogen for å forhindre aldring. I lagringsperioden vil du som medlem ha tilgang på både digitale og faglige ressurser som kan hjelpe deg med familieplanlegging. Eggene kan maks lagres inntil du er 46 år.

Steg 5:Helsesjekk før IVF-behandling

Dersom du ikke har fått barn på egenhånd i løpet av 5 år, og derfor ønsker å gå videre i programmet, vil det første steget være en ny medisinsk evaluering. Dette gjøres for å se om kroppen din vil være mottakelig for innsetting av egg og gjennomføring av et svangerskap. 

Steg 6:IVF-behandling

Eggene tines og befruktes med sæd i et laboratorium. Noen dager senere kontrolleres de befruktede eggene. Det éne egget, med høyest sannsynlighet for et vellykket svangerskap, velges ut og tilbakeføres til livmoren.

Resterende egg kan fryses igjen til eventuelle nye forsøk senere. Normalt tar det 1-3 forsøk for et vellykket svangerskap - Frøya programmet dekker inntil 5 forsøk. 

Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen. Undersøkelsen gjøres i forkant av kontraktsinngåelse, og er kostnadsfri.

Fertilitetssjekken gjøres for å sikre at alle som går inn i programmet har de nødvendige biologiske forutsetningene som skal til for å kunne bli gravid. I snitt er det over 90% sannsynlighet for at du vil være kvalifisert for programmet.

Først når den medisinske evalueringen kvalifiserer deg, inngås en kontrakt mellom deg og Frøya Life, og du fortsetter til neste steg i programmet.

artifact

Fertilitetsprogrammet fra Frøya gir deg:

Eggfrysing og IVF

Alle som inngår i fertilitetsprogrammet til Frøya starter reisen med nedfrysning av egg. Dette for å sikre høyest mulig sannsynlighet for at du senere vil kunne lykkes med IVF-behandling.

Mer om Eggfrysing og IVF

Uavhengig rådgivningstjeneste

Som medlem i fertilitetsprogrammet får du rådgivning av våre fertilitetseksperter. Disse er uavhengig av klinikkene Frøya samarbeider med og sikrer deg nøytral og uavhengig informasjon og rådgivning tilpasset deg i fertilitetspørsmål. 

I tillegg til personlig rådgivning, vil du også som medlem i programmet få tilgang til informasjon og digitale hjelpemidler som kan hjelpe deg i familieplanleggingen.

Mer om Uavhengig rådgivningstjeneste

Ett program, én pris

Eggfrysing og IVF-behandling er begge kostbare prosesser, og uvissheten knyttet til kostnadene som vil komme gjennom et løp av IVF-behandlinger skaper usikkerhet hos mange. Gjennom fertilitetprogrammet ønsker Frøya å kunne tilby en trygg ramme og stabile økonomiske forutsetninger for denne prosessen. 

Alle som går inn i programmet betaler den samme, faste prisen, og den dekker hele løpet. Noen vil trenge flere IVF-behandlinger enn andre, og mange vil klare å få barn på egenhånd. Hvem som faller inn i hver kategori er det umulig å si i forkant. 

Fertilitetsprogrammet betales i sin helhet ved inngåelse av en avtale med Frøya, men gjennom vår samarbeidspartner i Svea Finans kan du velge det finansieringsalternativer som passer deg best. 

Mer om Ett program, én pris

Delingsøkonomi

Prismodellen til Frøyas fertilitetsprogram er bygget på at alle medlemmene i programmet deler risikoen og da også kostnadene. 

Noen av medlemmene i programmet vil trenge mange IVF-behandlinger, noen vil kanskje bare trenge 1 eller 2, mens mange vil mest sannsynlig klare å få barn på egenhånd. Fordi ingen på forhånd kan si noe om hvem som faller inn i hver av disse gruppene, er det ikke mulig å si noe om hvem som vil trenge assistanse fra programmet. 

Ved å bli med i fertilitetsprogrammet velger du å bli med i et felleskap hvor risikoen og den økonomiske byrden deles likt på alle, og hvor alle som har behov for det vil få hjelp. På den måten kan Frøya tilby både fleksibilitet i familieplanleggingen og økonomisk forutsigbarhet knyttet til dette, for alle som deltar i programmet.

Mer om Delingsøkonomi

Leger og klinikker

Frøya ønsker å levere tjenester av høy kvalitet til alle som er medlem av fertilitetsprogrammet, og samarbeider derfor med nøye utvalgte leger og klinikker som holder høy standard og kan vise til gode resultater. Som CMO er Dr. Bjørn Busund ansvarlig for å velge ut og koordinere med disse klinikkene.

Mer om Leger og klinikker
artifact
Vennligst vent. Henter din handlekurv...