artifact
Frøya Logo

Fertilitetsprogrammet

Fertilitetsprogrammet fra Frøya har som mål å gi kvinner større mulighet til å bestemme over egen fertilitet. Ved å fryse egg i en ung alder har du et bedre utgangspunkt dersom du senere i livet trenger IVF-behandling for å kunne bli gravid. 

3 av 10 norske kvinner i 20-årene sier til Norstat at de kunne tenke seg å fryse ned egne egg. Nedfrysning og IVF-behandling er dyrt, og når du er i 20-årene er det umulig å forutse om du vil ha behov for IVF-behandling i fremtiden eller ikke. Den store og usikre økonomiske belastningen vil trolig gjøre at mange færre enn 3 av 10 velger å fryse ned egg, selv etter at det åpnes for å kunne gjøre dette i Norge. 

Som medlem i Frøyas fertilitetsprogram vil du få større biologisk frihet - uten uavklarte kostnader. Ved å fryse ned egg tidlig øker sannsynligheten for at du senere vil lykkes med IVF-behandling, dersom du skulle få behov for dette. Som medlem i programmet er det denne reisen du skal gjennom:


Som medlem i programmet er det denne reisen du skal gjennom:

Steg 1:Første Evaluering

For å sikre at alle som går inn i programmet faktisk har de nødvendige biologiske forutsetningene som skal til for å kunne bli gravid gjøres det en første medisinsk evaluering. Denne gjøres i forkant av kontraktsinngåelse, og er kostnadsfri. Evalueringen gjøres av Frøyas egne gynekologer. 

I snitt er det over 90% sannsynlighet for at du vil være kvalifisert for programmet. Først når den medisinske evalueringen kvalifiserer deg inngås en kontrakt mellom deg og Frøya Life, og du fortsetter reisen videre i programmet.

Steg 2:Nedfrysning av egg

Alle som kvalifiserer for programmet begynner det videre løpet med å fryse ned egg. Ved å fryse ned disse så tidlig som mulig sikrer vi høyest mulig sannsynlighet for en vellykket IVF-behandling senere, dersom du skulle ha behov for dette. 

Uthentingen og nedfrysningen av egg gjøres ved en av de klinikkene Frøya samarbeider med. I forkant av selve uthentingen vil du gå gjennom en hormonbehandling på  9-12 dager for å hjelpe modningen av eggene.

Steg 3:Mellomfasen

For alle medlemmer er det en obligatorisk periode på minimum 5 år før du kan gå videre i programmet. I denne perioden er du fortsatt et aktivt medlem og vil ha tilgang til både digitale og faglige ressurser, deriblant en uavhengig rådgivningstjeneste. 

Utover de 5 pålagte årene bestemmer du selv om og når du du vil gå videre i programmet. Kanskje har du og partneren din blitt gravide uten assistanse i løpet av denne perioden?

Steg 4:Pre-IVF evaluering

Dersom du ikke har fått barn på egenhånd, og derfor ønsker å gå videre i programmet, vil det første steget være en ny medisinsk evaluering for å se om kroppen din vil være mottakelig for IVF-behandlingen. 

Dersom det ikke gjøres funn som tyder på at du ikke bør eller kan gjennomføre et svangerskap vil du etter denne evalueringen gå videre til IVF-behandlingen.

Steg 5:IVF-behandling

Når du kommer til stadiet for selve IVF-behandlingen vil denne skje på en av de nordiske klinikkene Frøya samarbeider med. Her vil dine egne frosne egg bli benyttet til behandlingen sammen med sæd fra din partner. De fleste vil bli gravid i løpet av de tre første forsøkene. Skulle du trenge det, dekker programmet opp til fem behandlinger.

Steg 6:Resultat

Frøya har som mål at så mange som mulig skal ende programmet med å få egne barn, men siden dette er biologi kan det ikke garanteres med 100% sikkerhet. Skulle du ikke klare å gjennomføre en vellykket graviditet i løpet av programmet vil våre rådgivere kunne gi deg veiledning i hvilke alternativer som finnes for deg.

Første Evaluering

For å sikre at alle som går inn i programmet faktisk har de nødvendige biologiske forutsetningene som skal til for å kunne bli gravid gjøres det en første medisinsk evaluering. Denne gjøres i forkant av kontraktsinngåelse, og er kostnadsfri. Evalueringen gjøres av Frøyas egne gynekologer. 

I snitt er det over 90% sannsynlighet for at du vil være kvalifisert for programmet. Først når den medisinske evalueringen kvalifiserer deg inngås en kontrakt mellom deg og Frøya Life, og du fortsetter reisen videre i programmet.

artifact

Fertilitetsprogrammet fra Frøya gir deg:

Eggfrysing og IVF

Alle som inngår i fertilitetsprogrammet til Frøya starter reisen med nedfrysning av egg. Dette for å sikre høyest mulig sannsynlighet for at du senere vil kunne lykkes med IVF-behandling.

Mer om Eggfrysing og IVF

Uavhengig rådgivningstjeneste

Som medlem i fertilitetsprogrammet får du rådgivning av våre fertilitetseksperter. Disse er uavhengig av klinikkene Frøya samarbeider med og sikrer deg nøytral og uavhengig informasjon og rådgivning tilpasset deg i fertilitetspørsmål. 

I tillegg til personlig rådgivning, vil du også som medlem i programmet få tilgang til informasjon og digitale hjelpemidler som kan hjelpe deg i familieplanleggingen.

Mer om Uavhengig rådgivningstjeneste

Ett program, én pris

Eggfrysing og IVF-behandling er begge kostbare prosesser, og uvissheten knyttet til kostnadene som vil komme gjennom et løp av IVF-behandlinger skaper usikkerhet hos mange. Gjennom fertilitetprogrammet ønsker Frøya å kunne tilby en trygg ramme og stabile økonomiske forutsetninger for denne prosessen. 

Alle som går inn i programmet betaler den samme, faste prisen, og den dekker hele løpet. Noen vil trenge flere IVF-behandlinger enn andre, og mange vil klare å få barn på egenhånd. Hvem som faller inn i hver kategori er det umulig å si i forkant. 

Fertilitetsprogrammet betales i sin helhet ved inngåelse av en avtale med Frøya, men gjennom vår samarbeidspartner i Svea Finans kan du velge det finansieringsalternativer som passer deg best. 

Mer om Ett program, én pris

Delingsøkonomi

Prismodellen til Frøyas fertilitetsprogram er bygget på at alle medlemmene i programmet deler risikoen og da også kostnadene. 

Noen av medlemmene i programmet vil trenge mange IVF-behandlinger, noen vil kanskje bare trenge 1 eller 2, mens mange vil mest sannsynlig klare å få barn på egenhånd. Fordi ingen på forhånd kan si noe om hvem som faller inn i hver av disse gruppene, er det ikke mulig å si noe om hvem som vil trenge assistanse fra programmet. 

Ved å bli med i fertilitetsprogrammet velger du å bli med i et felleskap hvor risikoen og den økonomiske byrden deles likt på alle, og hvor alle som har behov for det vil få hjelp. På den måten kan Frøya tilby både fleksibilitet i familieplanleggingen og økonomisk forutsigbarhet knyttet til dette, for alle som deltar i programmet.

Mer om Delingsøkonomi

Leger og klinikker

Frøya ønsker å levere tjenester av høy kvalitet til alle som er medlem av fertilitetsprogrammet, og samarbeider derfor med nøye utvalgte leger og klinikker som holder høy standard og kan vise til gode resultater. Som CMO er Dr. Bjørn Busund ansvarlig for å velge ut og koordinere med disse klinikkene.

Mer om Leger og klinikker
artifact
Vennligst vent. Henter din handlekurv...