artifact

Hvorfor fryse ned egne eggceller?

Tallenes tale er klar, gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende har økt drastisk de siste 30-40 årene og den øker fortsatt. Det har skjedd en endring fra at “folk flest” fikk barn i løpet av 20-årene til at man nå i mange tilfeller anses å være tidlig ute dersom man velger å få barn før fylte 30 år. Det er mange grunner til dette, større andel kvinner i høyere utdanning og økt behov for egen-realisering gjennom jobb og reise er trolig viktige faktorer.

Biologien skaper fertilitetsbegrensninger

Kroppens evne til å bli gravid har derimot ikke endret seg i takt med den sosiale utviklingen. Kvinner har de samme biologiske forutsetninger for å få barn i dag som kvinner hadde for både 50 og 100 år siden - derfor opplever nå en stadig større andel par å ha problemer med å bli gravid fordi de venter for lenge. 

Frykten for å miste evnen til å bli gravid før man er klar til å få barn er en følelse mange kvinner kjenner på, spesielt i løpet av 30-årene. Mange kjenner at den berømte biologiske klokken tikker, men ingen er sikre på når tiden har gått ut. For stadig flere blir det for sent.  Det er her teknologien kan hjelpe oss.

Teknologien forlenger fertilitetsvinduet

Prosessen med å fryse ned egne egg regnes ikke lenger som eksperimentell. Et svangerskap med frosne egg er ikke ansett som mer risikofylt enn andre svangerskap og det er ikke funnet tegn til at disse barnene har høyere risiko for senskader enn andre barn. Risikoen er faktisk større ved assisterte svangerskap hos kvinner hvor eggene er hentet ut helt i slutten av 30-årene, enn ved svangerskap hvor eggene er hentet ut og frosset ned i en mer fruktbar alder. 

Det er allikevel verdt å merke seg at å fryse ned egg ikke er en garanti for å få barn i fremtiden. Det er mange flere faktorer enn bare eggkvaliteten som påvirker dette. Nedfrysing av egg gir deg derimot muligheten til å holde fertilitetsvinduet åpent frem til du er 46 år.

Er nedfrysing av egg noe for deg?

Å fryse ned egg passer ikke for alle, men for noen kan det oppleves som et lite sikkerhetsnett. Dersom du drømmer om å se verden, studere og bygge en karriere før du er klar til å etablere deg, være i et fast forhold og planlegge familie, er nedfrysing av egg et godt alternativ. 

Om du vet at kvinner i familien din tidligere har mistet menstruasjonen og kommet i overgangsalderen tidlig kan også nedfrysing av egg være et godt alternativ. Forskning har nemlig funnet tegn på at kvinner er infertile så mye som 10 år før vi kommer i overgangsalderen. Kom for eksempel din mor eller bestemor tidlig i overgangsalderen? Da er risikoen større for at du også vil gjøre det. Å fryse ned eggcellene dine kan da være et godt alternativ for å forlenge fertilitetsvinduet ditt. Om du er usikker på om du ønsker å fryse ned egne egg kan det være lurt å ta en prat med nære kvinnelige familiemedlemmer.

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...