artifact

Hva er In Vitro Fertilisering (IVF)?

Når benyttes IVF-behanding?

IVF benyttes når det er problemer med å bli gravid på naturlig måte. Problemet kan skyldes alder, eller det kan være en lang rekke medisinske forhold hos kvinnen eller partneren som gjør det vanskelig å bli gravid uten assistanse. Det er en helt vanlig behandling, og klinikkene som benyttes av Frøya Life gjør tusenvis av behandlinger i året.

Hvordan hentes egg ut til IVF-befruktningen?

En forutsetning for å kunne gjøre en IVF-behandling er å hente ut egg fra kvinnen som skal gjennomgå behandlingen. Metoden for å hente ut eggceller er den samme, uavhengig av om eggcellene skal fryses ned ubefruktet eller om de umiddelbart skal befruktes med en IVF-metode. I fertilitetsprogrammet til Frøya Life fryses eggene ned ubefruktet, og blir til kvinnens egen eggreserve – utenfor kroppen.

Hvordan gjøres IVF-behandlingen?

IVF-befruktningen kan skje på to forskjellige måter. Den ene måte er den tradisjoneller, hvor egg og sæd blir plassert i en petriskål (en liten skål av glass), og hvor spermiet selv finner veien inn i eggcellen. En nyere metode er metoden som heter intra-cytoplasmisk injeksjon (ICSI), her injiseres en spermie direkte inn i kjernen av egget ved hjelp av nål og mikroskop. Hvilken metode som benyttes er avhengig av en rekke faktorer, men ICSI brukes i stadig flere befruktningsprosesser. Suksessraten for de to metodene er omtrent den samme.

Det befruktede egget kalles et embryo, etter et gresk ord som betyr «en ung en». 16-20 timer etter befruktningen av egget sjekkes embryoene, med det formål å plukke ut de embryoene som har best mulighet til å bli til et foster. Noen dager senere gjøres en ny kontroll hvor det ene embryoet som antas å ha høyest sannsynlighet til å føre til et vellykket svangerskap plukkes ut og tilbakeføres til livmoren. Dersom det er andre befruktede egg av god kvalitet, kan disse fryses ned for eventuell senere bruk. 

Tidligere var det vanlig å tilbakeføre flere embryoer for å øke sannsynligheten for graviditet, men det medførte ofte uønskede tvilling og trilling-fødsler. Med moderne metoder blir resultatene bedre, og risikoen for komplikasjoner mindre, dersom man kun tilbakefører det embryoet som har høyest kvalitet.  

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...