artifact

Hva er en fertilitetssjekk?

Hvordan sjekkes fertiliteten min?

Fertiliteten din sjekkes gjennom en kombinasjon av blodprøver og undersøkelse hos en gynekolog. I den gynekologiske undersøkelsen gjøres det en innvendig ultralyd for å sjekke livmor, eggstokker og eggledere. Hormonnivået ditt sjekkes med normale blodprøver hvor blant annet AMH-verdiene dine sjekkes (Anti-Müllerian hormon). Dette hormonet sier noe om hvor mange egg du har “på lager”. Ved hjelp av disse undersøkelsene kan gynekologen se om de biologiske forutsetningen for å bli gravid er til stede. Det sjekkes at du fortsatt har eggreserver og at livmor, eggstokker og og eggledere er i orden. Vi tilbyr fertilitetssjekk hos oss for både kvinner og menn. Send en forespørsel til oss her.

Hvorfor bør jeg sjekke fertiliteten min?

En fertilitetssjekk er nyttig selv om du bare er nysgjerrig på om du kan få barn - en gang. Du vil få et mer bevist forhold til om du kan få barn på egen hånd, eller om det er faktorer som gjør at du vil trenge hjelp med blant annet assistert befruktning. Dessverre venter mange med å sjekke egen fertilitet helt til de opplever problemer med å bli gravide på egenhånd. Mye stress og fortvilelse kan reduseres ved å vite på forhånd om du for eksempel har tette eggledere og trenger IVF, eller om du har en lav eggreserve og bør fryse ned egg til du er klar for å bli gravid. 

Kan jeg gjøre noe selv for å øke min fertilitet?

Fertilitet er biologisk, og noe vi er født med. Det er mange ulike faktorer som spiller inn, og noen av disse kan du påvirke selv, men ikke alle. Inaktivitet og en usunn livsstil kan ha en negativ effekt, som kan forbedres ved å blant annet skifte til en mer aktiv og sunnere livsstil. På den andre siden kan også en for høy treningsbelastning over tid ha en negativ effekt, også kalt den kvinnelige utøvertriaden, som du kan forbedre ved å modere aktivitetsnivået ditt. Dersom blod- eller hormonprøvene dine viser noen mangler eller ubalanse, vil vitamintilskudd etter avtale med legen kunne hjelpe. 

En sunn livsstil er likevel ingen garanti. Noen av oss kvinner har sykdommer eller medfødte genfeil som en ikke kan noe for, og disse kan også ha en negativ effekt. Eksempler på dette er endometriose og polycystisk ovariesyndrom (PCOS). Har du en av disse diagnosene, eller mistenker at du kan ha det, vil en utredning hos en gynekolog være nødvendig. Sammen kan dere se på hvilke alternativer som kan være aktuelt for deg.

Jeg er ikke klar for barn nå - hvor lenge kan jeg vente?

Hvor lenge du er fertil finnes det dessverre ingen fasit svar på. Fertilitetsjekken vil gi deg en pekepinn på din biologiske tilstand, og sier noe om mulighetene dine for å bli gravid på egenhånd. Generelt vet vi at kvinners fertilitet er på topp rundt 25 år, før den synker gradvis til 35 år. Fra ca. 35-årsalderen vil antallet, og kvaliteten på eggene reduseres raskere enn tidligere.  

Det er mulig å få barn når du er 38, 40 eller til og med senere, men det er mer utfordrende å få til på egenhånd når kvaliteten på eggene synker. En løsning kan være å hente ut egg når du er i optimal fertil alder, som kan fryses til du er klar. Da vil du ha egg av høyere kvalitet til en eventuell IVF-behandling, som gir bedre grunnlag for et vellykket svangerskap. Det kan være mange årsaker til at tiden ikke er inne for å få barn. Fullføre studier, få jobb, god lønn, hus - og selvsagt møte den rette. Likevel er det viktig å huske på at vår fertilitet ikke er varig. Er du interessert å vite mer om Frøya programmet og å sjekke din fertilitet, kan du melde din interesse her.

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...