artifact

Hva er eggfrysing?

Først, la oss se på hvordan kroppen produserer eggceller. Ved normal syklus modner kvinnekroppen selv ett egg per syklus. Dette gjør kroppen fra puberteten og frem til overgangsalderen. Mot slutten av denne perioden, for de fleste fra midten av 30-årene, reduseres kvaliteten på eggcellene raskere, og det blir vanskeligere og vanskeligere å bli gravid uten assistanse. Med redusert kvalitet på eggene øker dessverre også sjansen for komplikasjoner i svangerskapet eller kromosomforandringer hos barnet.

Eggfrysing i et nøtteskall

Tanken bak eggfrysing er å hente ut og fryse et betydelig antall egg i en optimal fruktbar alder. Da vil ikke lenger eggproduksjonen og kvaliteten på eggcellene være et hinder for å kunne bli gravid senere i livet. I stedet for å hente ut eggceller ved starten av en IVF-behandling tines heller frosne eggceller, og det er disse som befruktes og settes tilbake i livmoren. Dersom eggene hentes ut når du er 25 (ofte regnet som optimal fruktbar alder), har du tilnærmet samme sannsynlighet for å bli gravid når du er 35 eller 45 som du hadde da du var 25.

Hvorfor ikke bare “vanlig” IVF-behandling?

Ved vanlig assistert befruktning i dag, fremprovoseres modningen av flere egg med hormonbehandling før de hentes ut, befruktes og tilbakeført i livmoren etter et par dager. Her opplever dessverre en del par i dag å komme for sent i gang med behandlingen. Eggene som hentes ut er svekket på samme måte som eggene i naturlige modningssyklusen til kvinnen som gjennomgår behandlingen, og har samme aldersbetingete risikofaktorer som et ikke-assistert svangerskap.

Undersøkelser har avdekket at de aller fleste kvinner er infertile de siste 10 årene før overgangsalderen inntreffer, til tross for at menstruasjonen fortsetter som normalt. Dersom man venter for lenge med å søke hjelp, kan det være en risiko for at kroppen innen den tid kun produserer ikke-levedyktige eggceller. Ved å fryse ned egg tidligere i livet er både dette og redusert eggkvalitet fjernet som usikkerhetsmomenter.

Bioteknologiloven har åpnet for eggfrysing i Norge

Eggfrysing har tidligere kun vært mulig å gjøre i Norge for unge kvinner som har trengt medisinske behandlinger med høy risiko for infertilitet, som f.eks kreftbehandling. Dette ble endret da den nye bioteknologiloven trådte i kraft 1. juli i år. Den nye loven åpnet opp for frivillig eggfrysing for alle kvinner. Dette er dog verdt å merke seg at dette er en behandling som må egen-finansieres dersom du ønsker den.

Vurderer du å fryse ned egne eggceller? Da anbefaler vi at du setter deg inn i hvordan nedfrysing av egg gjøres og hvorfor noen velger fryser ned egne eggceller

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...