artifact

Hormonbehandling før egguttak

For å klargjøre kroppen til et egguttak vil du i perioden før egguttaket gjennomgå en hormonbehandling. Formålet med hormonbehandlingen er å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere egg enn det éne egget som modnes i en normal syklus. 

Hormonbehandlingen før et egguttak er lik uavhengig av om eggene skal fryses ned ubefruktet, eller om eggcellene skal befruktes og settes tilbake i kroppen noen dager sener slik man gjør ved tradisjonell prøverørsbehandling. Dette er en prosess tusenvis av norske kvinner går gjennom årlig.

Hvordan gjøres hormonbehandlingen?

Behandlingen gjøres med folikkelstimulerende hormon (FSH). Det stimulerende hormonet settes daglig med en sprøyte like under huden litt under navelen. Sprøyten kan minne om sprøytene diabetikere bruker i sin behandling.  

Hormonstimuleringen starter normalt første dag i syklusen og varer i ca 10 dager. De første dagene gjøres stimuleringen bare med FSH-sprøyter. Fra den femte dagen brukes også et hormonpreparat for å unngå tidlig eggløsning. Dette hemmende hormonpreparatet vil du mange steder se omtalt som “enn antagonist”. 

Når det har gått ca 8 dager siden første hormonstimulerende injeksjon ble satt gjøres en ultralydundersøkelse for å se om eggposene har nådd ønsket antall og størrelse. Basert på undersøkelsen vil det avgjøres om du skal fortsette behandlingen med hormoner i noen dager til eller om det er klart for å hente ut eggene.

Når eggposene har oppnådd ønsket størrelse og antall settes en eggløsningsprøte. 36 timer etter at denne sprøyten er satt kan egguttaket skje. 

Bivirkninger ved hormonbehandlingen

Noen kvinner opplever et visst ubehag under stimuleringen som flere sammenligner med menssmerter. 

I noen tilfeller kan det oppstå overstimulering av eggstokkene. Dette kalles OHSS (Overialt Hyper Stimulerings Syndrom). Ca 10% av kvinner som gjennomgår en slik hormonbehandling opplever en mild versjon av OHSS. Vanlige symptomer er magesmerter, oppblåst mage og kvalme. Behandlingen er Paracet, rikelig med drikke og hvile. Mindre enn 1 av 200 opplever en mer alvorlig versjon av OHSS som kan gjøre det nødvendig med sykehusinnleggelse. 

Kvinner kan oppleve OHSS både ved hormonbehandling til IVF og til eggfrys, risikoen er allikevel noe lavere ved egguttak til eggfrys. Om du skulle oppleve overstimulering vil ikke det svekke mulighetene for å ta ut egg eller for å bli gravid. 

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...