artifact

Tall viser at fruktbarheten i hele den vestlige verden har falt de siste tiårene. Dette er trolig et resultat av at de biologiske forutsetningene ikke har endret seg, samtidig som når i livet vi ønsker å få barn har endret seg betraktelig. 

Fordi vi er stadig eldre når vi ønsker å få barn, opplever flere og flere problemer med å bli gravide. Infertilitet oppleves i dag av mer enn 15% av alle kvinner i verden. En svensk undersøkelse har vist at en kvinnes alder er en av de få kjente faktorene som påvirker fruktbarheten. Kvinner i 40-årene kan bli gravide, men de biologiske forutsetningene gjør dette vanskelig for mange. For de aller fleste er muligheten for å bli gravid og føde friske barn kraftig redusert fra slutten av 30-årene og oppover.

Assistert befruktning

Teknologien har gjort det mulig for oss å i større grad bestemme over egen fertilitet. In Vitro Fertilisering (IVF), også for mange kjent som prøverørsbefruktning, har blitt løsningen for mange kvinner som opplever problemer med å bli gravid på egenhånd. 

IVF-behandling er allikevel ikke en garanti for å kunne bli gravid og gjennomføre et svangerskap. Igjen er kvinnens alder og eggreserver avgjørende for suksess. Også her er resultatet best før fylte 35 år, etter fylte 38 år er resultatene dårligere, og etter 40 år er graviditet sjeldnere.

Øvre grense

Mange klinikker har i dag en øvre aldersgrense på 38-40 år for å kunne starte assistert befruktning. Denne grensen settes av mange fordi sannsynligheten for å kunne hente ut egg som kan brukes etter dette er lav. Ved å fryse ned egg i en tidligere fase i livet øker sjansen for et vellykket svangerskap betydelig, også etter fylte 40

Kostbart
IVF-behandling er også svært kostbart om man skal betale for dette selv. I Norge er IVF-behandling dekket av det offentlige helsevesenet, men kun om du oppfyller gitte krav og kun i et begrenset antall forsøk. Dersom du ikke oppfyller kravene, eller har behov for flere forsøk enn det som er dekket av det offentlige helsevesenet, må du selv betale for behandlingen.

Frøyas løsning

Med fertilitetsprogramet ønsker vi å tilby en løsning på flere av disse utfordringene. Ved å fryse ned egg i en yngre alder vil du ha mulighet til å bli gravid med egne egg også etter at fruktbarheten din har falt, og fordi dette er et livsstilsprogram hvor risikoen deles mellom alle medlemmene, kan vi også tilby hele løpet til fastpris.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få jevnlige drypp om kvinnehelse og fertilitet, samt nyheter og tilbud fra Frøya Life.

...