artifact

Snittalderen for førstegangsfødende er stadig økende. De siste 40-50 årene har vi sett en kraftig endring. Medisinsk Føderegister i Norge har blant annet samlet data om alder på fødende kvinner siden 1967 og frem til i dag, og tallene viser en tydelig trend:

Den nasjonale snittalderen for førstegangsfødende har økt med 5,5 år i perioden 1978 til 2018. I Oslo er økningen enda større og ligger tett opptil 6 år.

Vi venter lenger med å få barn

Kvinner som føder når de er over 35, har hatt en nærmest eksplosiv vekst de siste 40 årene. Fra å utgjøre kun 6 prosent av alle fødsler i 1978, var 20 prosent av fødende i 2018 over 35 år. For Oslo har denne veksten vært enda større, fra 5 prosent til 28 prosent.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for NRK viste at norske 20-åringer ønsker seg barn. Den samme undersøkelsen viste også at 8 av 10 kvinner i 20-årene vil være ferdig med utdannelsen og ha bolig, en god jobb og gode permisjonsrettigheter før de ønsker å få barn. Det er dermed grunnlag for å si at alder for førstegangsfødende og høyere utdanning henger tett sammen. 

Vi tar lengre utdannelse

Andelen som fullfører høyere utdanning er økende. I 2009 var mer enn 1 av 4 i Norge utdannet på høgskole eller universitetsnivå. I tillegg er hver fjerde student i Norge i dag er over 30 år og antallet kvinner som tar høyere utdanning har økt fra 28.000 i 1978 til 177.000 i 2019. Ser vi dette i sammenheng med funnene Norstat gjorde så kan dette forklare store deler av utviklingen i barnefødsler.

Ny livsstil, samme biologi

Trendene er klare, fødselsmønsteret i Norge har endret seg betydelig i løpet av de siste 40 årene. De biologiske forutsetningene for å kunne få barn er derimot mer eller mindre de samme. Dette byr på åpenbare utfordringer for kvinner som venter med å få barn til de er i 30-40-årene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få jevnlige drypp om kvinnehelse og fertilitet, samt nyheter og tilbud fra Frøya Life.

...