artifact

De biologiske faktorene ved kvinners fertilitet har vært gjenstand for forskning gjentatte ganger, og alle undersøkelser viser det samme. Kvinner er mest fruktbare i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene, deretter avtar fruktbarheten sakte frem til midten av 30-årene. Mot slutten av 30-årene skjer det en betydelig reduksjon i kvinners evne til å føde barn.

Evnen vår til å få barn utvikles allerede som foster. I løpet av de første 5 månedene som foster, utvikles det endelige antallet eggceller vi skal ha, og reduksjonen i antallet starter allerede fra fødselen. Disse eggcellene eldes over tid. Kvaliteten synker, og risikoen for kromosomforandringer i eggcellene øker i takt med økende alder. Spesielt ser vi at disse faktorene endrer seg raskt fra 35-årsalderen.

Hvor lenge er kvinner fruktbare?

Snittalderen for når kvinner mister menstruasjonen er 51 år, men 1% mister den før fylte 40 og 10% før fylte 45. Flere undersøkelser blant kvinner som ikke bruker prevensjon viser at siste fødsel i snitt skjer når kvinnene er 41 år. Det vil si at kvinner i mange tilfeller ikke er fruktbare i de siste 10 årene før overgangsalderen inntreffer. Disse undersøkelsene viser også at denne 10-årsperioden vil være den samme uavhengig av når man mister menstruasjonen. Mister du den når du er 48, har du mest sannsynlig ikke vært fruktbar siden du var 38.  Det finnes dessverre ingen sikker måte å forutse når en kvinne vil komme i overgangsalderen. 

Disse biologiske forutsetningene ligger til grunn for evnen kvinner har til å bli gravide og føde friske barn. Over tid ser vi at trendene for når vi velger å få barn endrer seg, og det å kjenne våre biologiske forutsetninger blir enda viktigere for å oppnå drømmen mange har om barn.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få jevnlige drypp om kvinnehelse og fertilitet, samt nyheter og tilbud fra Frøya Life.

...