artifact

Fertilitet er noe vi tar for gitt

Fertilitet er også noe både kvinner og menn har lite forhold til - frem til vi støter på problemer med å bli gravide. Ufrivillig barnløshet er et voksende problem, ikke bare i Norge, men i verden. Det er så utbredt at Verdens Helseorganisasjon nå har definert infertilitet som en sykdom

Hvorfor er ufrivillig barnløshet et økende problem? Det er flere grunner til dette:

Utfordringen i fertilitet

Tall viser at fruktbarheten i hele den vestlige verden har falt de siste tiårene. Dette er trolig et resultat av at de biologiske forutsetningene ikke har endret seg, samtidig som når i livet vi ønsker å få barn har endret seg betraktelig. 

Fordi vi er stadig eldre når vi ønsker å få barn, opplever flere og flere problemer med å bli gravide. Infertilitet oppleves i dag av mer enn 15% av alle kvinner i verden. En svensk undersøkelse har vist at en kvinnes alder er en av de få kjente faktorene som påvirker fruktbarheten. Kvinner i 40-årene kan bli gravide, men de biologiske forutsetningene gjør dette vanskelig for mange. For de aller fleste er muligheten for å bli gravid og føde friske barn kraftig redusert fra slutten av 30-årene og oppover.

Mer om Utfordringen i fertilitet

Trenden i fertilitet

Snittalderen for førstegangsfødende er stadig økende. De siste 40-50 årene har vi sett en kraftig endring. Medisinsk Føderegister i Norge har blant annet samlet data om alder på fødende kvinner siden 1967 og frem til i dag, og tallene viser en tydelig trend:

Den nasjonale snittalderen for førstegangsfødende har økt med 5,5 år i perioden 1978 til 2018. I Oslo er økningen enda større og ligger tett opptil 6 år.

Mer om Trenden i fertilitet

Biologi i fertilitet

De biologiske faktorene ved kvinners fertilitet har vært gjenstand for forskning gjentatte ganger, og alle undersøkelser viser det samme. Kvinner er mest fruktbare i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene, deretter avtar fruktbarheten sakte frem til midten av 30-årene. Mot slutten av 30-årene skjer det en betydelig reduksjon i kvinners evne til å føde barn.

Mer om Biologi i fertilitet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få jevnlige drypp om kvinnehelse og fertilitet, samt nyheter og tilbud fra Frøya Life.

...