artifact

Medisinsk utredning

Medisinske forhold kan gjøre prosessen med å bli gravid mer utfordrende. I enkelte tilfeller kan det være behov for større eller mindre inngrep for å hjelpe kroppen.

Medisinsk behandling

Ufrivillig barnløshet, infertilitet, skyldes ikke alltid faktor som alder, helse og livsstil, men kan være resultat av en tett eggleder, hormonforstyrrelser eller vev og polypper som vokser i eller utenfor livmoren. Ved å gjøre større eller mindre korrigerínger vil du kunne forsøke å bli gravid på egenhånd, eller ved hjelp av assistert befruktning.

PCOS og endometriose er blant sykdommene som får mer oppmerksomhet i dag, og flere kvinner får diagnosen enn før. Fordelen med dette er at du får større sjanse til å få behandling, og hjelp til å bli gravid.

Privat eller offentlig behandling?

Valget om offentlig eller privat behandling står ofte på økonomi og tid. Private klinikker er mer kostbart, men du slipper ofte lengre ventelister. De offentlige behandlingene dekkes i større grad av staten, slik at du står for egenandelen selv, men har dessverre lange ventelister i enkelte tilfeller.

Hva er laparoskopi (kikkhullskirurgi)?

Laparoskopi er en teknikk hvor det benyttes et tynt rør (laparoskopet), som “kikker inn” i bukhulen, og operasjonen utføres av små hjelpeinstrumenter. Teknikken gjør at du slipper et større inngrep, og får 3-4 små snitt i stedet for et stort arr. Inngrepene varer fra fem minutter til flere timer, avhengig av hva som skal behandles. De aller fleste kan reise hjem samme dag. Det er er normalt å benytte narkose, og det kan være behov med et par dager egenmelding.

Hva er kirugisk hysteroskopi?

Hysteroskopi er fjerning av livmorpolypp eller muskelknuter (myom). Operasjonen utføres ved at et tynt rør med kamera (hysteroskopi) føres gjennom livmorhalskanalen og inn i livmoren for å gi god oversikt, og polyppen skjæres vekk. Selve inngrepet tar mellom 5 til 30 minutter, og de fleste er klare til hjemreise et par timer senere. Det er er normalt å benytte narkose, og det kan være behov med et par dager egenmelding.

Hvor kan jeg få behandling?

Frøya Life tilbyr foreløpig ikke kirugiske tjenester, men vi veileder deg så godt vi kan og har god kjennskap til hvilke behandlinger og klinikker som kan kontaktes.

Ønsker du hjelp til å kartlegge din fertilitet, kan du bestille vår fertilitetssjekk. Den danner grunnlaget for din videre behandling og muligheter for å bli gravid.

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...