artifact

IVF - in vitro fertilization

Har du forsøkt å bli gravid uten å lykkes på egenhånd?
IVF er en metode som hjelper egget med å bli befruktet utenfor kroppen.

Assistert befruktning

IVF, også kalt prøverør, er en metode hvor eggcellen befruktes i et laboratorium, før det tilbakeføres til livmoren. Først stimuleres modning av flere egg, slik at det kan hentes ut flest mulig i ett egguttak. Eggcellene går igjennom flere kvalitetskontroller, og kun de sterkeste eggcellene blir befruktet. Det embryoet med størst sannsynlighet for å klare seg tilbakeføres. Dersom det er flere levedyktige embryoer vil resten fryses ned og kan benyttes senere. Det er to måter å gjøre det på; IVF eller ICSI.

IVF-programmet tar deg gjennom denne reisen:

Steg 1: Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen.

Steg 2: Hormonbehandling

Før egguttaket, stimuleres eggstokkene med hormoner for å modne flest mulig egg. Behandlingen starter første syklus-dag, og varer ca 10 dager. Hormonene tar du enkelt selv med et lite sprøytestikk like under navlen. De fleste merker ingenting av hormonene, men noen kvinner opplever ubehag tilsvarende pms.

Steg 3: Egguttak

Eggløsningen settes i gang når eggene har ønsket størrelse. Omtrent 36 timer senere gjøres egguttaket. Det benyttes lokalbedøvelse og selve uttaket tar ca 15 minutter. Målet er å få fryst ned minst 15 egg. Dersom første egguttak gir for få egg, er inntil 3 hormonbehandlinger og egguttak inkludert i Frøya Life programmet.

Steg 4: Befruktning

Befruktningen skjer i en petriskål (en liten skål av glass), og det er to ulike metoder – IVF eller ICSI. Hvilken metode som benyttes er avhengig av en rekke faktorer, men ICSI brukes i stadig flere befruktningsprosesser. Suksessraten for de to metodene er omtrent den samme.

Steg 5: Tilbakeføring

Det befruktete egget, embryoet, overvåkes nøye de neste dagene, og det éne egget, med størst sannsynlighet for et vellykket svangerskap, velges ut og tilbakeføres til livmoren. Resterende egg kan fryses til senere forsøk. Normalt tar det 1-3 forsøk for et vellykket svangerskap.

Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen.

Mer om fertilitetssjekken

Hvorfor assistert befruktning?

I noen tilfeller er fertiliteten lav, og vi har behov for assistanse for å hjelpe egget å bli befruktet. Dette kan skyldes hormonelle- eller medisinske utfordringer både hos mannen eller kvinnen. For å finne ut hva som er aktuelt i ditt tilfelle, anbefaler vi å ta vår fertilitetssjekk.

Hva skjer på egguttaksdagen?

Etter innsjekk på klinikken og får tilgang til et eget rom hvor du kan roe ned både før og etter behandlingen. Du får tildelt smertestillende og en lokal bedøvelse, og vil være våken under hele behandlingen. Selv uttaket tar ca 15 minutter, og du skrives ut samme dag.

Er det økt risiko for tvillinger ved IVF?

Tidligere var det vanlig å tilbakeføre flere embryoer for å øke sannsynligheten for graviditet, men det medførte ofte uønskede tvilling og trilling-fødsler. Med moderne metoder er teknikken bedre og det tilbakeføres kun embryoet av gangen, det som har høyest kvalitet. Dette reduserer risiokoen for komplikasjoner, og resultatene blir bedre.

Priser

IVF-pakke

Fertilitetssjekk
Hormonbehandling
Egguttak
IVF-behandling
Pris
110 000 NOK

1 IVF-forsøk

Fertilitetssjekk-
Hormonbehandling
Egguttak
IVF-behandling
Pris
40 000 NOK

Finansiering

Nedfrysing av egg og IVF-behandling er begge kostbare – og uforutsigbare prosesser. Spesielt om du vil ta høyde for både flere egguttak og IVF-behandling i fremtiden.

Frøya vil gjøre dette lettere. Hos oss får du én pris som dekker hele behandlingen, fra første konsultasjon til IVF-behandling

Ved behov for finansieringsstøtte kan du søke hos vår samarbeidspartner Svea Finans.

Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...