artifact

Din fertilitetsreise

Reisen mot å få barn er ulik for alle. For noen er det lekende lett å bli gravid, mens andre går gjennom lange prosesser, som ofte er både krevende og usikre.

Vårt mål er å gi kvinner bedre muligheter til å få riktig fertilitetsbehandling - uten lange ventelister og skjulte kostnader.

Kartlegging av din fertilitet

Selv om du ikke planlegger å bli gravid i nær fremtid, vil det likevel være nyttig å sjekke om du har de biologiske forutsetningene for å bli gravid når du er klar.

Basert på dine resultater vil våre gynekologer guide deg i hva som er rett vei videre for deg. For noen vil det være behov for assistert befruktning eller medisinsk behandling for å kunne lykkes. Om du ikke er klar for barn enda er nedfrysning av egg for å sikre høyere kvalitet på eggene dine - også i fremtiden - et mulig alternativ.

Mer om fertilitetssjekk

Fertilitetsbehandling

Det finnes ulike fertilitetsbehandlinger, men hvilken er riktig for deg? Det avhenger naturlig nok av din helsetilstand, og hvilken tidshorisont du har. Vi har delt behandlingene opp i fire hovedkategorier:

Finansiering

Eggfrys og IVF-behandling er begge kostbare – og uforutsigbare prosesser. Spesielt knyttet til usikkerheten rundt antall forsøk det er behov for.

Frøya vil gjøre dette lettere. Hos oss får du én pris som dekker hele behandlingen, fra første konsultasjon til IVF-behandling.

Ved behov for finansieringsstøtte kan du søke hos vår samarbeidspartner Svea Finans.

Mer om finansiering
Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...