artifact

Eggfrys

Drømmer du om barn – men ikke klar enda?
Ved å fryse ned eggene dine i en mer fertil alder, vil du ha egg av bedre kvalitet når du er klar for å bli gravid.

Frys ned eggene dine

Eggfrysing er en prosess hvor kvinnens eggceller hentes ut, fryses ned og lagres til du er klar. Nedfrysingen stopper aldringen av disse eggene, og dermed vil du ha muligheten til å forlenge fertilitetsvinduet ditt.

Når du ønsker å ta i bruk eggene dine, tines de opp og befruktes som i en vanlig IVF-behandling. Behandling med nedfryste egg er like effektivt som med vanlig IVF-behandling - ofte mer effektiv, fordi de nedfryste eggene er yngre og av bedre kvalitet.

Eggfrysprogrammet tar deg gjennom denne reisen:

Steg 1: Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen. 

Steg 2: Hormonbehandling

Før egguttaket, stimuleres eggstokkene med hormoner for å modne flest mulig egg. Behandlingen starter første syklus-dag, og varer ca 10 dager. Hormonene tar du enkelt selv med et lite sprøytestikk like under navlen. De fleste merker ingenting av hormonene, men noen kvinner opplever ubehag tilsvarende pms.

Steg 3: Egguttak

Eggløsningen settes i gang når eggene har ønsket størrelse. Omtrent 36 timer senere gjøres egguttaket. Det benyttes lokalbedøvelse og selve uttaket tar ca 15 minutter. Målet er å få fryst ned minst 15 egg. Dersom første egguttak gir for få egg, er inntil 3 hormonbehandlinger og egguttak inkludert i Frøya Life programmet.

Steg 4: Nedfrysning av egg og lagring

Eggene fryses ned umiddelbart og lagres. Fryseteknikken heter vitrifisering, og eggene lagres i flytende nitrogen for å forhindre aldring. I lagringsperioden vil du som medlem ha tilgang på både digitale og faglige ressurser som kan hjelpe deg med familieplanlegging. Eggene kan maks lagres inntil du er 46 år.

Steg 5: Helsesjekk før IVF-behandling

Dersom du ikke har fått barn på egenhånd i løpet av 5 år, og derfor ønsker å gå videre i programmet, vil det første steget være en ny medisinsk evaluering. Dette gjøres for å se om kroppen din vil være mottakelig for innsetting av egg og gjennomføring av et svangerskap.

Steg 6: IVF-behandling

Eggene tines og befruktes med sæd i et laboratorium. Noen dager senere kontrolleres de befruktede eggene. Det éne egget, med høyest sannsynlighet for et vellykket svangerskap, velges ut og tilbakeføres til livmoren. Resterende egg kan fryses igjen til eventuelle nye forsøk senere. Normalt tar det 1-3 forsøk for et vellykket svangerskap - Frøya Life programmet dekker inntil 5 forsøk.

Fertilitetssjekk

Først steg er å sjekke fertiliteten din. Sjekken består av samtale, ultralyd av livmor, eggstokker, og eggleder. I tillegg blir det tatt blodprøver som indikerer hvor mange egg du har igjen. 

Mer om fertilitetssjekken

Hvorfor fryse ned eggene mine?

Er du ikke klar for å få barn i dag, eller har medisinske utfordringer, så kan eggfrys være en løsning for å forlenge ditt fertilitetsvindu. Med nedfryste egg fra en mer fertil alder, vil du kunne øke sannsynligheten for en vellykket IVF-behandling, enn om du henter ut eggene nå.

Hva er eggfrysing?

Eggene hentes ut og gjennomgår en kvalitetsundersøkelse, før de raskt fryses ned. Fryseteknikken heter vitrifisering og eggene blir lagret i flytende nitrogen frem til de er klar til bruk. Under lagringen så vil eggene beholde sin opprinnelige kvalitet så lenge de er nedfryst. Ifølge norsk lov kan egg maksimalt være fryst frem til du fyller 46 år.

Når bør jeg fryse eggene mine?

Når du er klar for det, men heller før enn senere. Bioteknologilovens anbefaling er mellom 25 og 35 år. All forskning viser at vår fertilitet når sitt høydepunkt i 25 års alderen,
før den gradvis reduseres. Etter fylte 35 år eskalerer prosessen. 35 år derfor satt som aldersgrense for fult medlemskap i vårt eggfrysprogram.

Priser

Fullt medlemskapet

Fertilitetssjekk
Hormonbehandling
Egguttak
Lagring
IVF-behandling
Pris
148 000 NOK

Enkel pakke - 1 uttak

Fertilitetssjekk-
Hormonbehandling
Egguttak
Lagring-
IVF-behandling
Pris
45 000 NOK

Finansiering

Nedfrysing av egg og IVF-behandling er begge kostbare – og uforutsigbare prosesser. Spesielt om du vil ta høyde for både flere egguttak og IVF-behandling i fremtiden.

Frøya vil gjøre dette lettere. Hos oss får du én pris som dekker hele behandlingen, fra første konsultasjon til IVF-behandling

Ved behov for finansieringsstøtte kan du søke hos vår samarbeidspartner Svea Finans.

Mer om finansiering
Spørsmål*

Lurer du på noe?

Still ditt spørsmål i skjemaet under. Alle henvendelser er uforpliktende

...